Handelsbetingelser varer (Gældende fra 13. oktober 2015)

Generelle oplysninger

First-8 ApS

CVR: 37222070

Klamsagervej 35

8230 Åbyhøj

info@first-8.dk

42 90 92 92

Betaling

Betaling kan foretages med VISADankort – VISA – VISA Electron – MasterCard – Bankoverførsel

Obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen.

EAN-betaling:

Under Betaling vælger du ’’EAN-BETALING’’ og  indtaster oplysningerne således:
“Fornavn og efternavn’’ Kommer på som kontaktperson på faktura.
“EAN-NUMMER”: Gyldigt EAN-nummer på 13 cifre.
“Postnr”
“By”
“ADRESSE”: På jeres organisation.
“TELEFON”: Nummer I ønskes kontaktet på, ved evt spørgsmål vedr. ordre. Helst ikke et hovednummer.
“E-MAIL”: Ordrebekræftelse og fakturakopi sendes til denne E-mail adresse. (kontaktpersonens e-mail)

Levering

Vi leverer med Coolrunner / Postdanmark / GLS:

DanmarkDAO Pakkeshop (0-1 kg)19,20 DKK
DanmarkDAO Pakkeshop (1-5 kg)31,20 DKK
DanmarkDAO Pakkeshop (5-10 kg)39,20 DKK

Leveringstiden for varen: 1-7 hverdage

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du;

 • a)  har modtaget din vare
 • b)  får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis
 • c)  får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele
 • d)  får den første vare i fysisk besiddelse når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved info@first-8.dk

I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du nederst i dette dokument

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

Returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.
Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder førstehjælpskurser.
Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca 50 DKK.

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten: 1. Aftaler omfattet af § 7, stk. 2:

 • –  Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
 • –  Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
 • –  Opførelse af bygning,
 • –  Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, 
længerevarende ferieprodukter m.v.,
 • –  Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
 • –  Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
 • –  Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den 
erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr.
 1. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,
 2. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
 3. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
 4. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
 5. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
 6. Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,
 7. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,
 8. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,
 9. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,
 10. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,
 11. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,
 12. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,
 13. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.
 14. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.

Du mister din fortrydelsesret, hvis;

 • –  du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige 
årssager ikke er egnet til at blive returneret.
 • –  du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware. 
Varens stand, når du sender den retur 
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. 
Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. 
For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug. 
Tilbagebetaling af købsbeløbet 
Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. 
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

First-8 ApS

Klamsagervej 35

8230 Åbyhøj

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores formular/standardfortrydelsesformular

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler på www.First-8.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Varen sendes til:

First-8 ApS

Klamsagervej 35

8230 Åbyhøj

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Brug gerne et RMA skema Det er ikke et krav, men det letter vores sagsbehandling, og minimerer ekspeditionstiden for reklamationen.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos First-8 ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktørene for First-8 ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på First-8.dk er Mark Nilsson

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til First-8 ApS videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos First-8 ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til First-8 ApS via e-mail info@first-8.dk

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@first-8.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til:

First-8 ApS CVR: 37222070

Klamsagervej 35

8230 Åbyhøj

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) – Dato
(*) Det ikke relevante udstreges.

Standardfortrydelsesformular skabelon – Klik her

Returlabel:

Her kan du ganske let købe en pakkelabel til brug ved returnering af varer, som er købt hos First-8 ApS. Returfragten koster 48,00 kr. og du kan betale med kreditkort.

Når betalingen er gennemført, får du en kvitteringsside, og her kan du hente og udskrive din returlabel. Returlabelen vil også blive sendt som vedhæftet pdf til den e-mailadresse, som du har oplyst.

Du kan udskrive returlabelen på en almindelig A4-printer. Herefter sætter du labelen forsvarligt fast på pakken uden at dække tekst og stregkode. Så er du klar til at aflevere pakken til Post Danmark på et posthus, i en postbutik eller en pakkeboks.
Handelsbetingelser varer
Klik her for at købe returlabel

 

Betingelser for gratis udskiftning af elektroder og batterier:

Hos First-8 finder vi det af allerstørste betydning at intet som helst må stå til hinder for, at en hjertestarter tages i brug, når det end måtte være nødvendigt. Ingen ønsker at skulle stille spørgsmål omkring udskiftning af de anvendte elektroder og batterier. Nogle hjertestartere, som er købt gennem First-8, udstyres GRATIS med erstatnings elektroder og -batterier efter, at apparatet har været i aktion. Dette kræver dog at denne service er tilkøbt eller at der er tegnet en serviceaftale. Såfremt hjertestarteren ikke er købt hos First-8, er der ligeledes mulighed for at tilkøbe denne serviceaftale. Kontakt os blot for nærmere information om dette.

Det med småt:

Denne ordning er tiltænkt personer, institutioner, firmaer, organisationer mv., hvor livredning og håndtering af nødsituationer ikke er en primær opgave eller et særligt ansvar. Sygehuse, nødhjælpstjenester og offentlige instanser er ikke omfattet af ordningen.
Du kontakter blot First-8 via telefon eller mail for at modtage erstatningsprodukter til udskiftning efter, at din AED har været i brug. First-8  kundeservice indsamler alle nødvendige informationer i relation til den konkrete aktion og varetager herefter udskiftningen.
Anvendte du elektroderne til voksne? Vi erstatter voksenelektroderne. Det samme gælder selvfølgelig for elektroderne til børn.
Du får erstatningsprodukterne direkte tilsendt med vores pakke-service. Vi sender dine reservedele straks efter kontakten med dig.
Denne ordning er tiltænkt personer, institutioner, firmaer, organisationer mv., hvor livredning og håndtering af nødsituationer ikke er en primær opgave eller et særligt ansvar. Sygehuse, nødhjælpstjenester og offentlige instanser er ikke omfattet af ordningen.

Det er vigtigt, at din AED hurtigst muligt igen er klar til brug. Anmod derfor om erstatningsprodukter indenfor 1 uge efter, at din hjertestarter var i aktion.

Brug af firmalogo og navn på reference/partner sektionen

Når du handler med First-8 accepterer du at First-8 må benytte kundens navn, firmanavn og logo på vores reference/partner sektion. Dette gælder både ved handel med produkter, serviceydelser og kurser.

 

Betaling

First-8  kræver ikke betaling, før varen er sendt af sted, eller vi har påbegyndt levering af servicen (fx ved førstehjælpskursus).
Når en kunde har indtastet sine betalings-oplysninger, bliver pengene ikke trukket med det samme, men blot reserveret til virksomheden. Det er først, når varen er sendt af sted, at vi trækker det reserverede beløb.

Kursusbetingelser
Aftale er indgået mellem First-8 ApS ( herefter omtalt som arrangøren) og Firmanavn

(herefter omtalt som engagerede) Aftaleparter er:

Arrangør:

First-8 ApS Klamsagervej 35 8230 Åbyhøj Email:info@first-8.dk CVR: 37222070

Engagerede:

Firmanavn

 • Aftalen omhandler at den engagerede holder kursus af X minutter varighed d. DATO jf. ordre oplysninger.
 • Aftalens honorar betales efter fremsendelse af faktura fra engagerede med betalingsfrist på 8 dage

Afbestilling:

 • Ved arrangør afbestilling mindre end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 25 % af honoraret.
 • Ved arrangør afbestilling mindre end 7 dage før arrangementets gennemførelse betales 50 % af honoraret.
 • Ved arrangør afbestilling mindre end 3 dage før arrangementets gennemførelse betales 100 % af honoraret.

Engagerede tillader at arrangøren optager både lyd og billeder af engagerede, materialet må ikke bruges til offentliggørelse i sin fulde længde, men kan bruges i brudstykker som eksempelvis markedsføring.

Engagerede er berettiget til at undlade at undervise, såfremt at arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde såvel som i tilfælde af at engagerede, efter at have indfundet sig, hindres i at undervise som aftalt, er engagerede berettiget til det fulde honorar/løn.

Denne aftale er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure.

Der påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre undervisning på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

Abonnements betingelser (Hjertepakker)

Generelle oplysninger:
Juridisk navn: First-8 ApS
CVR-nr: DK37222070
Adresse: Klamsagervej 35, 8230 Åbyhøj
Mailadresse: info@first-8.dk
Telefonnummer: +45 42909292

 1. Almindelige bestemmelser:

1.1 Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for virksomheden/køber som abonnent (herefter ”Kunden”) og First-8 ApS (herefter ”First-8”).

1.2 Abonnementet er gældende når kunden har betalt første rate af abonnementet.

1.3 Abonnementet træder herefter i kraft på tegningsdatoen, medmindre andet er aftalt.

1.4 Der er ingen oprettelsesgebyr.

1.5 Såfremt abonnementsaftalen skal omhandle servicebesøg (guldpakke) og dette skal finde sted på ikke bro-faste øer med Sjælland, Fyn eller Jylland vil der blive pålagt ekstra pris for dette.

1.6 Bliver abonnementsaftalen tegnet med servicebesøg, hvorefter hjertestarteren flyttes til ikke bro-faste øer med Sjælland, Fyn eller Jylland skal der aftales en ny pris for et servicebesøg, ellers vil aftalen om servicebesøg frafalde og blive annulleret.

1.7 Misligholdes betalingen eller bestemmelser i abonnementsaftale perioden, kan First-8 opsige aftalen.

1.8 Fortrydelsesretten for aftalen er 14 dage.

 

 1. Generelt:

2.1 Aftalen har ingen bindingsperiode og kan opsiges forud for næste opkrævning til info@first-8.dk. Når aftalen opsiges, skal alt udstyr returneres tilbage til First-8 på ovenstående adresse. Kunden betaler selv for porto i forbindelse med returneringen.

2.2 First-8 udlåner en hjertestarter til brug for Kunden og lægfolk. Når Kunden indgår en abonnementsaftale med First-8, så er hjertestarteren First-8 ejendom. Ejendomsretten på andre, i aftalens tilknyttede produkter, tilhører ligeledes First-8 i hele abonnementsperioden.

2.3 Kunden skal opgive en e-mail til First-8 ved oprettelse af abonnementsaftalen, denne mailadresse vil blive brugt af First-8 til at opdatere om abonnement og fakturaer. Kunden kan derfor ikke frasige sig disse vigtige oplysninger som vedrører abonnementet.

2.4 Kunden er forpligtet til at give besked til First-8, såfremt Kunden flytter adresse, skifter navn, CVR-nummer, e-mailadresse eller ophører.

2.5 Opsætning og installation i forbindelse med tegningen af abonnementet er ikke inkluderet, medmindre denne ydelse er tilkøbt jf. pkt. 3.

2.6 Er denne installationsydelse ikke erhvervet jf. pkt. 3., er kunden selv ansvarlig for at et eventuelt udendørs hjertestarterskab bliver installeret og tilsluttet korrekt af en autoriseret elektriker ekstern strømkilde jf. brugsanvisningen som medfølger til hjertestarterskabet.

2.7 Såfremt Hjertepakken indeholder et varmeskab, er prisen på strømforbruget til skabet Kundens, som derfor ikke kan fakturere First-8 for dette.

 

 1. Ekstra ydelser
  3.1 I alle hjertepakkerne indgår en serviceaftale om udskiftning af batteri og elektroder ved udløb, disse blive sendt til Kunden med en instruktion om hvordan denne udskiftning skal foretages. Hvis hjertestarteren bliver taget i brug, skal Kunden i god tid herefter tage kontakt til First-8 som afsender nye elektroder og evt. en lånehjertestarter såfremt den leasede er blevet medbragt på hospitalet. Når den leasede hjertestarter er tilbage hos Kunden, skal den lånte sendes tilbage til First-8.

 

3.2 Såfremt et årligt kontrolbesøg (guldpakke) er en del af aftalen, vil dette blive udført af First-8’s teknikker som vil kontrollere hjertestarter og et evt. skab. Hjertestarteren holdes opdateret med de nyeste guidelines og softwareopdateringer. Kunden vil i god tid før servicebesøget modtage meddelelse herom. Dette for at tilsikre adressen og aftale nærmere forhold. Skulle hjertestarteren alligevel ikke være tilgængelig for First-8 på aftalte tidspunkt, vil Kunden blive opkrævet et gebyr på 1.000 kroner ekskl. moms for et forgæves servicebesøg.

 

3.3 Såfremt der betales for installering af skab og hjertestarter, vil dette blive udført at fagansvarlig samarbejdspartner hos First-8, med de korrekte færdigheder og ansvarsforsikring i forhold til elektrisk installation og opsætning. Ydelsen betales som engangsbeløb.

3.4 Ved førstehjælps- og hjertestarterkurser pågår almindelige reglerne og betingelserne for disse er jf. First-8 kursusbetingelser.

3.5 Såfremt debriefing er en del af abonnementet, kan Kunden henvende sig til First-8 efter en situation hvor hjertestarteren har været i brug. Herefter bliver situationen talt igennem med Kunden af en fagligt uddannet i psykisk førstehjælp indenfor 24 timer. Kunden vil blive telefonisk debriefet i 30 minutter. Såfremt det vurderes at der er behov for mere end de 30 minutters defriefing, vil dette være for Kundens egen regning.

3.6 Alle ydelser skal rekvireres via kontakt til First-8. First-8 er således ikke forpligtet til at dække ydelser udført af anden leverandør, hvor Kunden selv har rekvireret ydelse uden om First-8.

 

 1. Kurser:

4.1 På alle First-8 kurser er det vores egne instruktører der underviser. Der må være op til 16 deltagere på vores almindelige fysiske kurser.

4.2 Kunden vil blive tildelt et antal pladser på vores digitale kurser jf. pakkens aftale. Disse pladser vil blive oprettet og sendt til Kunden kort efter at aftalen er indgået.

4.3 Det digitale hjertestarter kursus tildeles bronze og sølv 5 online pladser, på guld er det 16 pladser.
Ekstra pladser vil kunne tilkøbes til 31,25,- (inkl. moms) pr. ekstra bruger om måneden. Såfremt Kunden ønsker at tilkøbe ekstra pladser, skal Kunden kontakte First-8.

4.4 Det digitale førstehjælpskursus i guldpakken indeholder 16 pladser.
Ekstra pladser vil kunne tilkøbes til 37,5,- (inkl. moms) pr. ekstra bruger om måneden. Såfremt Kunden ønsker at tilkøbe ekstra pladser, skal Kunden kontakte First-8.
Er kurset et blended-learning med et fysisk kursus, vil First-8 rette henvendelse til Kunden for at få fastlagt dag til afholdelse af fysisk kursus. Kunden er selv ansvarlig for at melde tilbage og finde mulighed for at dette kan afholdes. First-8 vil rette henvendelse i det omfang aftalen gør sig gældende til.

 

 1. Ændringer:
  5.1 Kunden kan ændre abonnementskontrakten fra måned til måned, til en anden type. Kunden skal sende de ønskede ændringer til First-8 skriftligt med mindst én måneds varsel til udløbet af den nuværende betalingsperiode.

5.2 First-8 kan ændre abonnementskontrakten skriftligt med mindst én måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode. Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte abonnementet efter ændringerne, skal kunden give First-8 besked om det skriftligt senest 14 dage efter, kunden har fået information fra First-8 om ændringerne. I så fald fortsætter abonnementet uændret, indtil den nuværende abonnementsperiode udløber.

5.3 Når abonnementet har løbet i 60 måneder, vil prisen blive sat ned til 218,- for guldpakken og 150,- (inkl. moms) for bronze- og sølvpakken. Herefter vil denne betaling løbe til Kunden opsiger aftalen.

 

 1. Opsigelse:

6.1 Når abonnementsaftalen ophører, skal Kunden returnere det lånte udstyr forsvarligt og i fejlfri tilstand til First-8.

6.2 Såfremt Kunden misligholder abonnementsaftalen, kan First-8 til enhver tid ophæve kontrakten med Kunden, herunder hvis oprettelse eller månedlig betaling ikke er indbetalt senest 14 dage efter forfald, eller Kunden ikke har oplyst om adresseændringer eller andre bevidste og svigagtige fortielser.

6.3 Ophæver First-8 kontrakten som følge af Kundens misligholdelse er kunden forpligtet at tilbagelevere hjertestarteren og øvrige produkter i fejlfri stand og for egen regning til First-8’s forretningsadresse ligesom First-8 er berettiget til at kræve erstatning som følge af misligholdelsen minimum som svarende til værdien af den resterende abonnementsperiode.

6.4 Såfremt Kunden eller First-8 opsiger aftalen, skal Kunden senest 30 dage efter opsigelsen have returneret udstyret jf. pkt 2.1. Hvis dette ikke er gjort indenfor 30 dage, vil First-8 kunne nedtage udstyret på Kundens regning. Dette vil koste et gebyr på 2500,- inkl. moms.

 

 1. Betaling:

7.1 Abonnementsbetalingen til Kunden forfalder månedligt.

7.2 Såfremt betalingen ikke betales rettidigt, kan First-8 opkræve Kunden rykkergebyr jf. Rentelovens regler. Hvis der ikke betales, gør pkt. 6.3 sig gældende.

7.3 Hvis Kunden ikke betaler rettidigt og er i restance, gør First-8 sig ikke forpligtet til at yde serviceydelserne som er en del af abonnementet før betalingen er bragt i orden.

 

 1. Særlige ansvarsforhold:

8.1 First-8 leverer i abonnementsperioden meddelelser omkring udskiftning af batterier og elektroder, før udløb på disse.

8.2 Kunden har selv ansvaret for løbende at holde øje med og rette henvendelse til First-8 ved fejl eller batterisvigt på hjertestarteren, der kan forekomme i perioden mellem udskiftningerne.

8.3 Ansvarsbegrænsningerne i First-8’s generelle abonnementsbetingelser finder anvendelse for First-8 Hjertestarter med de yderligere begrænsninger, der fremgår af dette afsnit.

8.4 Vi anbefaler, at betjeningen af hjertestarteren kun sker af personer, der har gennemgået den af First-8 afholdte digitale hjertestarteruddannelse i forbindelse med et af vores kurser.

8.5 Kunden har ansvaret for materiellet for så vidt angår tyveri, brand og hærværk og andre forhold, der ikke kan karakteriseres som normalt slid og ælde.
Skulle udstyret bortkomme, blive stjålet eller andet, vil First-8 opkræve Kunden den, til den tid gældende pris, fra First-8’s webshop.

8.6 Kunden er ansvarlig for at have materiellet behørigt forsikret. First-8 er berettiget på anfordring at få udleveret kopi af Kundens police.

8.7 I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, er First-8 kun ansvarlig for skade forårsaget af en af First-8 leveret vare i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes First-8 fejl eller forsømmelse. Herudover gælder i øvrigt de begrænsninger af First-8 erstatningsansvar som er anført i disse abonnementsbetingelser, samt First-8 generelle abonnementsbetingelser.

8.8 Det er ikke First-8’s ansvar, hvis vi ikke kan hjælpe virksomheden ved usædvanlige begivenheder, som vi ikke selv er herre over. Det kan eksempelvis være strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder (force majeure).

8.9 First-8 er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der er i abonnementsvilkår. First-8 har kun ansvar for skader eller tab, som direkte skyldes tjenester, der er blevet ydet til kunden. First-8 har derfor ikke ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab.

8.10 First-8 samlede erstatningsansvar begrænses til maksimalt 10 mio.kr.

8.11 Skader som kunden ønsker at gøre First-8 ansvarlig for, skal anmeldes til First-8 inden for rimelig tid.

– Abonnements betingelser slut.

Serviceaftale betingelser:

Generelle oplysninger:
Juridisk navn: First-8 ApS
CVR-nr: DK37222070
Adresse: Klamsagervej 35, 8230 Åbyhøj
Mailadresse: info@first-8.dk
Telefonnummer: +45 42909292

 1. Almindelige bestemmelser:

1.1 Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for virksomheden/køber som abonnent (herefter ”Kunden”) og First-8 ApS (herefter ”First-8”).

1.2 Aftalen er gældende når kunden har betalt serviceaftalen.

1.3 Serviceaftalen træder herefter i kraft fra betalingen er registreret, medmindre andet er aftalt.

1.4 Der er ingen oprettelsesomkostninger.

1.5 Såfremt serviceaftalen skal omhandle ikke bro-faste øer med Sjælland, Fyn eller Jylland vil der blive pålagt ekstra pris for dette, såfremt der skal udføres årligt kontroleftersyn.

1.6 Bliver serviceaftalen tegnet, hvorefter hjertestarteren flyttes til ikke bro-faste øer med Sjælland, Fyn eller Jylland skal der aftales en ny pris for servicebesøg, ellers vil serviceaftalen frafalde og blive annulleret.

1.7 Misligholdes betalingen eller bestemmelser i denne serviceaftale, kan First-8 opsige aftalen.

1.8 Fortrydelsesretten for serviceaftalen er 14 dage.

1.8.1 Fortrydelsesretten ophører hvis der bliver sendt reservedele afsted til hjertestarteren.

 

 1. Generelt:
  2.1 Serviceaftalen er uopsigeligt i 1 år ad gangen og kan således kun opsiges til hvert udløb af denne periode. Ved udløb er aftalen gældende når næste betaling er sket fra Kunden til First-8.

2.2 Kunden er forpligtet til at give besked til First-8, såfremt virksomheden flytter adresse, skifter navn, CVR-nummer, e-mailadresse eller ophører.

2.3 Kunden skal opgive en e-mail og kontaktperson til First-8 ved oprettelse af serviceaftalen, denne mailadresse vil blive brugt af First-8 til at opdatere om aftalen og fakturaer. Kundens mail vil ligeledes blive oprettet i vores interne system som bruges til at føre kontrol på udløb af elektroder og batterier.

2.4 Opsætning og installation i forbindelse med tegningen af serviceaftalen er ikke inkluderet, medmindre denne ydelse er tilkøbt.

2.5 Er denne installationsydelse ikke erhvervet, er kunden selv ansvarlig for at et eventuelt udendørs hjertestarterskab bliver installeret og tilsluttet ekstern strømkilde af fagperson.

 

 1. Drift og service:

Der findes forskellige serviceaftaler, hvor der vil være forskelligt indhold. Navnet på din serviceaftale, er det navn som figurerer på fakturaen, kan være guld, sølv eller bronze.

3.1 Med i bronze serviceaftalen indgår:

 • Support for spørgsmål til produkter eller førstehjælp – telefonisk support
  • Påmindelse om udskiftning af elektroder og batteri
  • 10% rabat på førstehjælpskurser og førstehjælpstasker
  • Nye elektroder efter brug ved hjertestop

 

3.2 Med i sølv serviceaftalen indgår:

 • Support for spørgsmål til produkter eller førstehjælp – telefonisk support
  • Påmindelse om udskiftning af elektroder og batteri
  • 10% rabat på førstehjælpskurser og førstehjælpstasker
  • Nye elektroder efter brug ved hjertestop
  • Nyt batteri og elektroder ved udløb, så der altid er strøm på jeres hjertestarter

 

3.3 Med i guld serviceaftalen indgår:

• Årligt kontrolbesøg med kontrol af hjertestarter (og evt. skab hvis dette ligeledes er købt hos First-8), hvor vores teknikker kommer forbi og laver kontrol og test.

• Nye elektroder ved udløbsdato og efter brug ved hjertestop
• Nyt batteri ved udløb
• Support for spørgsmål til produkter eller førstehjælp – telefonisk support
• Support efter brug af hjertestarteren – telefonisk support og udlevering af lånehjertestarter
• 10 % rabat på førstehjælpskurser og førstehjælpstasker i vores webshop
• Softwareopdatering af hjertestarteren ved nye guidelines og opdateringer

 

3.4 Det årlige kontrolbesøg (guldaftale) bliver udført af First-8’s teknikker som vil kontrollere hjertestarter og et evt. skab. Hjertestarteren holdes opdateret med de nyeste guidelines og softwareopdateringer.

 

3.5 Kunden vil i god tid før servicebesøget modtage meddelelse herom. Dette for at tilsikre adressen og aftale nærmere forhold. Skulle hjertestarteren alligevel ikke være tilgængelig for First-8 på aftalte tidspunkt, vil Kunden blive opkrævet et gebyr på 1.000 kroner ekskl. moms for et forgæves servicebesøg.

 

3.6 First-8 sender elektroder (og batteri) til Kunden ved udløb eller efter brug (alt efter aftalens indhold). Dette skiftes af Kunden jf. vedlagte vejledning herom.

 

 1. Ekstra tilkøb:

4.1 Såfremt der betales for installering af skab og hjertestarter, vil dette blive udført at fagansvarlig samarbejdspartner hos First-8, med de korrekte færdigheder i forhold til elektrisk installation og opsætning. Ydelsen betales som engangsbeløb.

4.2 Såfremt der tilkøbes installering og af udendørsopsætning, er Kunden ansvarlig for at der kan tilsluttes ekstern strømkilde i tilknytning til ønskede opsætningssted.

4.3 Det er muligt at tilkøbe kurser som ekstra ydelse, reglerne og betingelserne for disse er jf. almindelige First-8 kursusbetingelser.

 

5 Særlige ansvarsforhold:

5.1 Kunden har selv ansvaret for løbende at holde øje med og rette henvendelse til First-8 ved fejl, batterisvigt (daglig drift), tyveri, hærværk og brand på hjertestarteren, der kan forekomme i perioden mellem de årlige servicebesøg.

5.2 Ansvarsbegrænsningerne i First-8’s generelle servicebetingelser finder anvendelse for First-8 hjertestarter med de yderligere begrænsninger, der fremgår af dette afsnit.

5.3 First-8 anbefaler, at betjeningen af hjertestarteren kun sker af personer, der har gennemgået den af First-8 afholdte hjertestarteruddannelse i forbindelse med et af vores kurser.

5.4 Kunden har ansvaret for materiellet for så vidt angår tyveri, brand og hærværk og andre forhold, der ikke kan karakteriseres som normalt slid og ælde.

5.5 Der indgår i serviceaftalen ikke aftaler om forsikring, for så vidt angår tyveri, brand og hærværk. Der kan tegnes hjertestarterforsikring gennem First-8 som tillægsydelse.

5.6 I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, er First-8 kun ansvarlig for skade forårsaget af en af First-8 leveret vare i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes First-8 fejl eller forsømmelse. Herudover gælder i øvrigt de begrænsninger af First-8 erstatningsansvar som er anført i disse servicebetingelser, samt First-8 generelle abonnementsbetingelser.

5.7 Det er ikke First-8’s ansvar, hvis vi ikke kan hjælpe virksomheden ved usædvanlige begivenheder, som vi ikke selv er herre over. Det kan eksempelvis være strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder (force majeure).

5.8 First-8 er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der er i servicevilkår. First-8 har kun ansvar for skader eller tab, som direkte skyldes tjenester, der er blevet ydet til kunden. First-8 har derfor ikke ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab.

5.9 First-8 samlede erstatningsansvar begrænses til maksimalt 10 mio.kr.
Skader som kunden ønsker at gøre First-8 ansvarlig for, skal anmeldes til First-8 inden for rimelig tid.

 

 1. Persondatapolitik

6.1 For at kunne varetage serviceaftalen har First-8 brug for følgende oplysninger: Navn på kontaktperson, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, evt. EAN oplysninger og CVR-nummer.

6.2 Oplysningerne registreres hos First-8 og opbevares i 5 år efter aftalen mellem Kunden og First-8 (jf. lovgivningen), herefter slettes de.

6.3 Den dataansvarlige hos First-8 er partner Mark Nilsson – mark@first-8.dk

 

Gavekort og LMS:

Juridisk navn: First-8 ApS
CVR-nr: DK37222070
Adresse: Klamsagervej 35, 8230 Åbyhøj
Mailadresse: info@first-8.dk
Telefonnummer: +45 42909292

Gennemlæs venligst omhyggeligt disse gavekorts betingelser, der fastlægger, under hvilke betingelser First-8 sælger gavekort.

Accept af disse betingelser er nødvendigt, før Kunden kan foretage følgende: (i) købe et gavekort på Hjemmesiden og (ii) indløse Gavekortet.

 

 1. Almindelige betingelser:
  1.1 Nedenstående betingelser gælder for virksomheden/privat køber som køber (herefter ”Kunden”) og First-8 ApS (herefter ”First-8”).

1.2 Kunden finder Gavekort udviklet af First-8 på følgende URL-adresse: www.lms.first-8.dk og www.lms.redmitbarn.dk

1.3 Køb af Gavekort er udelukkende forbeholdt Brugere, som allerede har gennemlæst betingelserne i fuld længde ved at klikke på hyperlinket til dette formål og accepteret de generelle Salgsbetingelser ved at sætte kryds i den relevante boks. Uden denne accept er det teknisk umuligt at fortsætte bestillingen.

1.4 Som en konsekvens heraf kræves det, for at færdiggøre bestillingen på Hjemmesiden, at Kunden udtrykkeligt accepterer de generelle betingelser samt disse betingelser for gavekort.

1.5 Kunden kan bestille Gavekort på vores hjemmeside.

1.6 Såfremt der betales med betalings- eller kreditkort eller tilsvarende, er købet først endeligt, når din bank har godkendt betalingen.

1.7 Så snart en bestilling er endelig, modtages en bekræftelsesmail med alle oplysninger om bestillingen. Kunden bør printe eller beholde bekræftelsesmailen, da den gælder som kvittering for købet.

1.8 Der er ingen oprettelsesgebyr.

 

 1. Generelt:
  2.1 Gavekort aktiveres ved betaling. Gavekort, der ikke er aktiveret, kan ikke benyttes. Såfremt Kunden har problemer med aktivering, skal kvitteringen for køb af Gavekort (bekræftelsesmailen) fremlægges for efterfølgende at kunne aktivere Gavekortet. Derfor skal Kunden gemme kvitteringen for sit køb.

2.2 Kunden skal opgive en e-mail til First-8 ved oprettelse af Gavekort, denne mailadresse kan blive brugt af First-8 til at videregive vigtige oplysninger i forbindelse med Gavekortet.

2.3 Der gives 24 måneders reklamationsret på alle varer efter købeloven.

2.4 I tilfælde af mangler ved de bestilte Gavekort skal Kunden reklamere inden for rimelig tid efter, at Kunden har opdaget manglen.

 

 1. Fortrydelsesret:
  3.1 Fortrydelsesretten for aftalen er 14 dage fra Gavekortet er købt og Kunden har modtaget sin bekræftelsesmail. Såfremt 14 dages perioden slutter på en lørdag, helligdag, grundlovsdag, den 24. december eller 31. december, udløber fristen den til den førstkommende hverdag.

3.2 First-8 forbeholder sig ret til at nægte at modtage eventuelle returnerede Gavekort, som tilbagesendes, efter at fortrydelsesretten er udløbet.

3.3 Hvis Kunden fortryder købet i overensstemmelse med disse betingelser, refunderer vi købsprisen senest 14 dage efter, Kunden gav meddelelse til First-8 om at ville fortryde købet.

3.4 Tilbagebetalingen foretages ved hjælp af samme betalingsmiddel, som blev benyttet til at foretage den oprindelige transaktion. Under alle omstændigheder pålægges Kunden ingen omkostninger i forbindelse med en sådan tilbagebetaling.

 

 1. Gyldighedsperiode:

4.1 Gavekortet kan aktiveres på www.lms.first-8.dk og www.lms.redmitbarn.dk fra den 24/12 2018.

4.2 Gavekortet sælges som årlige adgange til den digitale læringsplatform og har derfor en gyldighed til 24/12 2019.

4.3 Når Gavekortet er aktiveret, frafalder fortrydelsesretten, da alt indhold på dette tidspunkt vil være tilgængeligt fra Kunden og produktet anses som taget i brug.

4.4 Når Kundens aktiveringskode aktiveres fra den 24/12, vil Kunden kunne se hvilke fysiske kurser der er mulighed for at tilmelde sig i kalenderåret 2019.

4.5 Hvis Gavekortet er knyttet op på et fysisk kursus, skal dette fysiske kursus være afholdt i kalenderåret 2019.

4.6 Hvis Kunden ikke har valgt et fysisk kursus, eller ikke har deltaget på et fysisk kursus i 2019, er der ikke mulighed for at blive kompenseret eller få tilbagebetaling. Kunden vil skulle forlænge aftalen i et år og tilmelde sig et fysisk kursus året efter.

 

 1. Kurser:
  5.1 Gavekortene er delt op i to forskellige former og produkter:
 • Online kursus
 • Blended-learning (teori og fysisk kursus)

Online kurser vil udelukkende foregå digitalt.
Blended-learning vil være en kombination af teori på den digitale platform, samt et fysisk kursus.

5.2 De fysiske kurser har en varighed af 2 timer og vil blive afholdt på forskellige dage omkring i udvalgte større byer i Danmark. Kunden har selv ansvar for at tilmelde sig et fysisk kursus. Der vil være flere tider at tilmelde sig på samme dag.

5.3 På alle First-8 kurser er det vores egne instruktører der underviser. Der må være op til 16 deltagere på vores fysiske kurser og tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet, hvorefter den pågældende tid bliver lukket. Tilmeldingen til det fysiske kursus sker digitalt fra d. 01/01/2019

 

 1. Ændringer:
  6.1 Kunden har mulighed for at tilkøbe et fysisk kursus, dette gøres direkte på www.lms.first-8.dk og www.lms.redmitbarn.dk eller ved sende en mail på gavekort@first-8.dk under forudsætningerne fra pkt. 4.3.

6.2 Hvis Kunden er tilmeldt et fysisk kursus og bliver forhindret, skal Kunden hurtigst muligt henvende sig på gavekort@first-8.dk.

6.3 Kunden vil, såfremt afbestillingen eller ændringen er sket senest 24 timer før kursusstart, blive tilbudt en ny tid til det fysiske kursus. Under hensyntagen til at der i den pågældende by kan være udsolgt, hvor Kunden derfor må rykke kurset til en anden by.

6.4 Sker der ændring eller afbestilling af et fysisk kursus senere end 24 timer før kursusstart, er Kunden ikke sikret at kunne blive tilbudt et nyt kursus.

 1. Særlige ansvarsforhold:
  7.1 I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, er First-8 kun ansvarlig for skade forårsaget af en af First-8 leveret vare i det omfang det kan bevises, at skaden skyldes First-8 fejl eller forsømmelse. Herudover gælder i øvrigt de begrænsninger af First-8 erstatningsansvar som er anført i disse abonnementsbetingelser, samt First-8 generelle abonnementsbetingelser.

7.2 Det er ikke First-8’s ansvar, hvis vi ikke kan hjælpe Kunden ved usædvanlige begivenheder, som vi ikke selv er herre over. Det kan eksempelvis være strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder (force majeure) i forbindelse med afholdelse af kurserne.

7.3 First-8 er erstatningspligtig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der er i vilkår. First-8 har kun ansvar for skader eller tab, som direkte skyldes tjenester, der er blevet ydet til kunden. First-8 har derfor ikke ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte eller afledte tab.

7.4 First-8 samlede erstatningsansvar begrænses til maksimalt 10 mio.kr.

7.5 Skader som kunden ønsker at gøre First-8 ansvarlig for, skal anmeldes til First-8 inden for rimelig tid.

7.6 First-8 har tegnet ansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab. Forsikringen dækker de personskader, tingsskader og følgeskader, som Kunden måtte pådrage sig som følge af faktiske eller juridiske fejl og mangler samt undladelser eller forsømmelser forårsaget af First-8 i udførelsen af deres virksomhed.


 1. Klager:
  8.1 Hvis Kunden ønsker yderligere oplysninger i særdeleshed om køb, tilbagebetaling, ombytning eller om, hvordan Gavekortene virker, skal Kunden kontakte First-8:
 • enten telefonisk på +45 42909292 mandag til fredag kl. 8-16, med undtagelse af helligdage.
 • eller på vores Hjemmeside www.first-8.dk og kontakte på vores kontaktformular.
 • eller ved at sende en mail til info@first-8.dk

8.2 Kunden har adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet om mangler ved Gavekort, hvis Kunden forinden forgæves har forsøgt at finde en tilfredsstillende løsning med First-8. Som udgangspunkt kan Kunden kun klage til Forbrugerklagenævnet, hvis varen overstiger beløbsgrænsen for at indgive en klage. Kunden indgiver en klage til Forbrugerklagenævnet via deres hjemmeside https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx.

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

8.3 First-8 forbeholder sig ret til at afvise ethvert krav fra en Kunde og/eller Modtagere efter køb af et Gavekort, hvis den ikke er købt gennem de normale distributionskanaler og især, hvis den er købt direkte af en privatperson.

 

 1. Beskyttelse af personoplysninger:
  9.1 I bestræbelserne på at respektere Brugerens privatliv og til beskyttelse af de personoplysninger, der overføres, overholder First-8 de til enhver tid gældende persondatabeskyttelsesregler.

9.2 First-8 gør opmærksom på, at det kan være nødvendigt at indsamle Kundens personoplysninger til brug for ekspedition af Kundens bestilling, når denne beder om bekræftelse på Gavekortets gyldighed, og når vedkommende anvender den.

9.3 Ud over den e-mailadresse, som du opgiver, når du bekræfter din Gavekortets gyldighed, behandler First-8 de personoplysninger, der indsamles, med henblik på at registrere og ekspedere bestillinger, administrere din konto, til markedsundersøgelser, statistiske formål og til kundeundersøgelser.

9.4 I overensstemmelse med persondataloven har du ret til at få adgang til, rette i eller slette dine personoplysninger samt retten til at gøre indsigelse. For at gøre brug af disse rettigheder skal du sende et brev til følgende postadresse:

First-8 ApS
Klamsagervej 35
8230 Åbyhøj

 1. Immaterielle rettigheder:
  10.1 First-8 er ejer eller licensindehaver af alle rettigheder til de komponenter, som Gavekortene og den digitale platform består af, herunder, men ikke begrænset til, tekst, fotografier, billeder, symboler og logoer. Det er strengt forbudt at gengive, fremstille, ændre, overføre, offentliggøre eller tilpasse de nævnte komponenter på nogen som helt måde, på et hvilket som helst medium eller på nogen måde anvende alle eller dele af de ovennævnte komponenter uden First-8’s forudgående skriftlige samtykke.