Førstehjælpserfaring:

Med erfaring fra to udsendelser til Irak og Afghanistan, hvor jeg bl.a. har stået for uddannelsen af den taktiske førstehjælp hos vores udstationerede soldater, har jeg fået en stor respekt for den forskel førstehjælp kan gøre.

Hvorfor er førstehjælp vigtigt for mig?

Gennem mine 12 år i forsvaret har førstehjælpsundervisningen altid været prioriteret meget højt hos mig. Det er bare så universelt relevant, uanset hvem jeg underviser. Lige fra værnepligtige til forældre, som gerne vil have nogle håndgribelige værktøjer, der kan give tryghed til at handle i en presset situation.
Det er meget givende for mig som instruktør, at se hvordan min uddannelse giver mennesker overskud til at redde liv. Netop dette er den helt klare årsag til, at jeg har valgt at arbejde for First8. Jeg er ikke længere aktiv som oversergent i forsvaret, men læser til dagligt en professionsbachelor i Katastrofe og risikomanagement i København. Min fritid bruger jeg den på sportsklatring, skydning og tid med familien.