First-8 førstehjælp

Førstehjælp: spørgsmål og svar om First-8, hjertestartere & førstehjælpskurser

Vi oplever, at der melder sig mange spørgsmål, når man skal ud og investere i en hjertestarter eller booke et førstehjælpskursus. Neden for svarer vi på nogle af de mest generelle spørgsmål om førstehjælp, der kan opstå, hvad enten man er privat- eller erhvervskunde.

Førstehjælp – Historien om First-8

De to stiftere og ejere af First-8, Anders Kjærsgaard og Mark Nilsson, ved om nogen, hvor vigtigt det er, at have den fornødne viden om førstehjælp, hvis situationen skulle opstå. Begge har en fortid i Den Kongelige Livgarde, hvor de første gang mødte hinanden som værnepligtige, for igen at krydse hinandens veje under en udsendelse i Kosovo og senere på Sergentskolen. De har stor erfaring i at lære både værnepligtige, private og erhvervslivet om førstehjælp og underviser altid med forudsætningen om:

“Man kan aldrig forudsige, hvornår en ulykke sker, men til gengæld kan man være forberedt”.

Og lige præcis forberedt var Anders under en vagt på Amalienborg en aprildag i 2013, hvor en bedstefar til en af de værnepligtige faldt om på Slotspladsen med hjertestop. Heldigvis overlevede bedstefaderen, takket være Anders og fire andre værnepligtige, som hurtigt kunne træde til med hjertestarter og livreddende førstehjælp.

Oplevelsen har sat sig i mig, fordi jeg ikke kan lade være med at tænke på, hvad udfaldet havde været, hvis bedstefaderen var faldet om et sted, hvor der var hverken hjertestarter eller personer i nærheden, der kunne træde til med livreddende førstehjælp”,  fortæller Anders.

Drivkraften: Et sikkert Danmark

Mark og Anders drives af at videregive deres viden fra forsvaret til at klæde både private og erhvervslivet på til at kunne tage ansvar og handle, hvis en ulykke opstår. Oplevelsen på Amalienborg Slotsplads kunne have haft katastrofale følger, hvis ikke der havde været en hjertestarter eller folk i nærheden, der kunne yde førstehjælp indtil ambulancen ankom. Desværre er det et faktum, at kun 12% overlever at få hjertestop uden for hospital – hvis vi danskere både kan og tør træde til med hjælp, vil mange flere overleve. Den statistik har de to jyske soldaterkammerater en vision om at forbedre. First- 8 er nemlig bygget på mere end to gæve jyder og en idé om at sælge hjertestartere og førstehjælpskurser. Med fra deres tid i Livgarden har de bragt vision og værdisæt med videre til First-8. Det handler om tryghed og om at redde liv – med andre ord: First-8 brænder for at skabe et sikkert Danmark – noget som skinner igennem i alt, hvad First-8 foretager sig:

“Vi kan kun skabe et mere sikkert Danmark, hvis vi er oprigtige og troværdige hele vejen igennem. Det handler altid om at tage udgangspunkt i kundens behov, når vi vejleder i køb af hjertestarter. De skal føle sig trygge i deres valg, når de hænger hjertestarten op i boligforeningen eller på arbejdet. Ligesom vi, på vores førstehjælpskurser, sætter en ære i at klæde vores kursister ordentligt på til at kunne yde førstehjælp – det opnår vi kun ved at sikre de bedste forudsætninger for en optimal indlæring via engagerede og passionerede instruktører”,  fortæller Mark.

Vores undervisningsfilosofi

Instruktører fra Forsvaret

Det er ikke kun Mark og Anders der får soldaterånden frem i First-8. I First-8 har vi nemlig valgt, at vores instruktører alle er certificerede førstehjælpsinstruktører fra forsvaret. Det har vi valgt, fordi vi gerne vil sikre, at vores værdier går igennem i alt vores gøren og laden. Ligesom Mark og Anders selv, sætter vores instruktører nemlig en ære i at kunne klæde dig og din arbejdsplads, familie, naboer eller venner på til at kunne træde til med førstehjælp.

Med vores instruktørers undervisningserfaring samt praktiske og teoretiske erfaring med førstehjælp fra nationale og internationale missioner, opnår vores førstehjælpskurser en høj kvalitet, som både inspirerer og motiverer kursisternes indlæring. En indlæring som er en forudsætning for, at First-8 kan være medskabende til at gøre borgere førstehjælpsdannede, som både kan og tør træde til, når det gælder.

Førstehjælp undervisning i øjenhøjde med deltagerne

Når vi underviser i førstehjælp rundt om i det danske land, møder vi mange forskellige mennesker. Alle har en interesse for at lære førstehjælp. Børn som voksne, familier, mødregrupper, fædregrupper. Det kan være intuitioner og virksomheder. Men også grundejerforeninger og andelsforeninger som netop har anskaffet en hjertestarter og gerne vil lære, hvordan de betjener den og hvordan de giver hjerte-lunge-redning, så de er godt forberedt, hvis det nogensinde skulle blive nødvendigt.

Denne mangfoldighed kræver derfor, at vores instruktører kan undervise i øjenhøjde med alle de forskellige kursister. Og det har deres fortid som sergenter og officerer i forsvaret lært dem.

Mød vores instruktører
First-8 hjertestarter

FØRSTEHJÆLPSKURSER

Det altoverskyggende formål, for at lære førstehjælp, er selvfølgelig, at kunne redde liv. Men det handler om mere end viden – det handler også om at turde. For når du har deltaget på et førstehjælpskursus, er det ikke alene den teoretiske viden, der gør dig i stand til at redde liv. Det handler også om det psykiske aspekt – at du har tilpas med tro på, at du tør træde til med livredende førstehjælp, fordi du ved, at lige netop det, du gør, er godt nok til at gøre en forskel i en livstruende situation. Derfor viser undersøgelser også, at der er en klar sammenhæng med, at de der har deltaget på et førstehjælpskursus oftere træder til, end dem der ikke har deltaget på et førstehjælpskursus.

Undersøgelser viser, at forudsætningen for at vi danskere træder til med førstehjælp forøges, når vi har deltaget på et førstehjælpskursus.

Du skal deltage på et førstehjælpskursus fordi:

  • du får viden om, hvordan du yder førstehjælp.
  • du får troen på, at du kan redde liv.
  • du får modet til at træde til.
  • du motiverer dine omgivelser til også at lære førstehjælp.

Alle kan lære førstehjælp – også dig
Det kommer ikke bag på os i First-8, at der er sammenhæng mellem at have deltaget på et førstehjælpskursus, og om man tør træde til med hjælp. Når vi er ude og undervise i førstehjælp, oplever vi nemlig en markant forskel i troen på egne førstehjælpsevner hos kursisterne, fra de træder ind ad døren, og til de går ud igen efter kurset.

Til at starte med har kursisterne mange spørgsmål og giver generelt udtryk for stor usikkerhed til egne førstehjælpsevner. Ofte er de bekendte med det helt grundlæggende førstehjælp såsom hjertemassage og kunstigt åndedræt, men alligevel tvivler de på, om de kan det i praksis, hvis situationen opstår. Vores kurser handler derfor ikke kun om den teoretiske viden, men i ligeså høj grad om at give kursisterne en masse tro på, at lige netop de kan træde til og gøre en forskel, hvis det en dag skulle blive nødvendigt. Det gør vi ved at inddrage vores kursister i undervisningen. Vi lytter til deres bekymringer, besvarer deres spørgsmål, og lader dem give sig i kast med en masse praktiske øvelser. Den undervisningsmetode resultere altid i, at vores kursister går fra kurset med en overbevisning om, at de både tør og kan træde til med førstehjælp.

Hvis flere danskere kan og tør træde til med livreddende førstehjælp, vil flere liv kunne reddes.

Når du kan førstehjælp – så smitter det af på dine omgivelser

TrygFonden har lavet en interessant undersøgelse af Danskernes parathed til at yde førstehjælp. Den peger på, at førstehjælpsdannede borgere ikke alene kan være med til at redde liv, men også motivere andre til at lære førstehjælp og træde til. Når du har lært førstehjælp, smitter du nemlig dine omgivelser med din oplevelse af, at det er muligt at gøre en forskel ved at yde førstehjælp.

Læs hele TrygFondens undersøgelse af førstehjælpsdannelse i Danmark 

I First-8 har vi en mission om at skabe et mere sikkert Danmark, og det vil vi gerne have, at du hjælper os med. Ved at lære førstehjælp så kan du gøre en forskel – den hurtige hjælp fra omkringstående kan nemlig ofte være det, der gør, at en tilskadekommen overlever. Alle vores førstehjælpskurser har derfor det tilfælles, at vi klæder dig bedst muligt på til at kunne handle korrekt i en krisesituation og yde førstehjælp.

På alle kurser underviser vi altid efter de nyeste retningslinjer fra Dansk Råd for Genoplivning. Vi gennemgår altid den helt grundlæggende og mest nødvendige teori, der skal til, for at du klædes bedst muligt på til at kunne hjælpe, hvis der opstår en krisesituation. Dvs. at du altid får både teoretisk viden og praktisk øvelse i at kunne yde hjertemassage, kunstigt åndedræt samt lærer at betjene en hjertestarter.

Ulykker kan imidlertid være meget forskellige. Derfor tilbyder vi flere typer førstehjælpskurser. Vi tilbyder kurser, der henvender sig til både private og til virksomheder. Ligesom længden af vores kurser er forskellige alt efter, hvor meget førstehjælp du har behov for at lære.

Korte kurser – 2-4 timer

Vi synes, at alle skal have muligheden for at lære førstehjælp. Derfor afholder vi kurser, som varer helt ned til 2 timer. Disse kurser er til dig der blot vil lære den mest elementære førstehjælp – vores motto er nemlig, at lidt førstehjælp er bedre end ingen førstehjælp.

Længere kurser – 6-8 timer

På de længerevarende kurser har vi mulighed for at forbedrede dig på at yde førstehjælp i flere forskellige situationer. Disse kurser er for dig, der gerne vil føle dig forberedt på at kunne reagere i situationer, som kræver mere end den helt basale førstehjælp. Det kan være brandulykker, drukneulykker, elulykker, håndtering af forskellige typer blødninger, brud mm.

Skræddersyede førstehjælpskurser til dit behov

Der kan være bestemte ulykkessituationer, som kan være særligt gavnlige for dig at være forberedt på. Uanset dine behov eller den anledning du har brug for at lære førstehjælp, så kan vi tilpasse kurset til lige netop dig. Den mest basale og nødvendige teori er altid grundstammen i vores kurser, men kan udvides og sammensættes dig og dine medkursisters ønsker.

Til erhverv – branchespecifikke førstehjælpskurser: Skal du booke et kursus for den virksomhed, institution eller forretning du arbejder i, så sørger vi for, at du og dine kolleger gennemgår både teori samt realistiske øvelser, der minder om de situationer, I typisk kan komme ud for på en arbejdsdag.

Til private – førstehjælp for dig og din familie, mødregruppe, forening mm.: Vi tilrettelægger også kurser til private.  Disse kurser sætter vi stor pris på at afholde, da vi altid oplever et stort engagement fra de spørgelystne deltagere. Fordi de fleste ulykker sker i hjemmet, synes vi i First-8, at disse kurser er særligt vigtige at afholde.

Vi tilrettelægger kurset i overensstemmelse med jeres ønsker. Når vi eksempelvis afholder kurser for fædregrupper, er der oftest sat fokus på førstehjælp af spædbørn.

Vores instruktører er dygtige til at undervise i øjenhøjde med alle deltagere uanset aldersgruppe – alle er velkommen til vores kurser. Når vi afholder kurser for familier, er der ofte både børn og voksne til stede, hvilket bidrager til en god dynamik for vores instruktører at undervise i.

Hos First-8 går vi meget op i at opretholde kvaliteten i vores undervisning. Derfor har vi på vores kurser lavet en normering på 16 kursister pr. instruktør.
Har I behov for at få uddannet flere kursister, så laver vi en løsning hvor vi sender flere instruktører afsted. Der er også mulighed for at dele det op over flere dage. Det kan være en fordel, da det giver kursisterne bedre mulighed for at kunne vælge præcis den dag, der passer dem bedst.
Vi gør meget ud af at holde et højt niveau af aktivitet i vores kurser.

Vi tilstræber derfor at kurserne er bygget op omkring lige dele teori og praktiske øvelser. De praktiske øvelser, betyder at kursisterne kan have nemmere ved at huske de forskellige metoder.

Denne tilgang til undervisning og læring har vi med i rygsækken fra vores tid i Forsvaret. Her bliver øvelserne lavet igen og igen, for at det bliver en mere naturlig reaktion eller handling, hvis en situation skulle opstå hvor der bliver brug for det.

Vores undervisningsmateriale er nøje planlagt, så det giver nogle grafiske teoretiske illustrationer, som gør det mere levende og flydende for kursisterne. Der er ligeledes indlagt små øvelser og refleksions opgaver, som gør det hele lidt mere levende.

Teorien omkring de forskellige elementer i førstehjælpen bliver gennemgået af instruktøren, hvorefter de praktiske øvelser typisk vil blive udført i mindre hold. Der er til alle førstehjælpskurserne materiale som de praktiske øvelser vil blive udført på. Her har instruktøren mulighed for elektronisk at monitorere hvordan f.eks. hjertemassagen bliver udført, hvor han løbende vil kunne give feedback til den enkelte kursist.

Løbende i kurserne er der indlagt mindre pauser.

Førstehjælpskurserne vil typisk blive rundet af med en quiz samt mulighed for at følge op på tvivlsspørgsmål.

Hvis du ønsker at booke et førstehjælpskursus til din familie, din arbejdsplads, mødregruppe eller noget andet, så skal du blot sende os en mail på [email protected] eller ringe til os på +45 42 90 92 92. Vi sidder klar til at hjælpe dig med de spørgsmål du måtte have, eller de konkrete forespørgsler du har.

Når du vil booke et førstehjælpskursus, så finder vi en dato der passer dig bedst. Vi er utroligt fleksible og vores 35 instruktører er fordelt over hele Danmark. Det koster ikke ekstra at booke os i weekender eller hverdage og vi har ingen skjulte ekstra omkostninger i form af kørsel eller andet. Priserne vi har oplyst for kurserne, er derfor for hele pakken.

Vi noterer en kontaktperson, en adresse, telefonnummer og et par andre småting, hvorefter jeres kursus vil blive booket ind hos os.
Nogle dage før kurset, vil I modtage en mail fra os, hvor der fremgår hvem jeres instruktør bliver og en bekræftelse på adresse og tiden for kurset.

Når instruktøren ankommer hos jer, vil instruktøren have medbragt alt materiale til undervisningen. Der vil være behov for strøm og et bord til forevisning af teknikker. Derfor kan det være en god idé at placere dette tæt på et strømudtag. Vores instruktør vil, alt efter omfang, være på aftalte sted senest 15 min. før kursusstart for at gøre undervisningen klar.

Efter kurset vil I modtage en faktura for kurset på den mail der er angivet ved bestillingen af kurset. Vores betalingsbetingelser er som standard 8 dage fra kurset er afsluttet.

Se vores kurser
hjertestarter