Førstehjælp ved epileptiske anfald

De forholdsregler, der skal tages under et anfald, afhænger helt af, hvilken type anfald personen med epilepsi har. Er man pårørende eller fagperson i kontakt med et barn eller voksen med epilepsi, er det en fordel at være forberedt på, hvilken type anfald personen får, så man ved, hvad der skal gøres i tilfælde af anfald.

Det er altid vigtigt, at få drøftet med behandlingsstedet, hvilke individuelle forholdsregler der gør sig gældende for den enkelte, da det øger trygheden.

Her kan du læse de generelle råd til førstehjælp i tilfælde af krampeanfald og mindre anfald.

Førstehjælp ved krampeanfald

Krampeanfald kan se meget dramatiske ud, men der kræves kun ganske få ting for at hjælpe personen bedst muligt.

 • Vær rolig, anfaldet gør ikke ondt, og går ofte over af sig selv i løbet af 2-3 min.
 • Beskyt hovedet mod stød og slag, læg fx en trøje eller lign. under hovedet.
 • Fjern genstande personen kan slå sig på.
 • Hold ikke personen fast, det stopper ikke anfaldet.
 • Stik ikke noget i munden på personen, det ødelægger tænderne.
 • Når kramperne er ophørt, sørg for frie luftveje ved at lægge personen om på siden.
 • Bliv ved personen, til bevidstheden er vendt tilbage, og vedkommende kan klare sig selv.

Tilkald 112, hvis:

 • Kramperne varer i mere end 5 minutter.
 • Anfaldet gentager sig,
 • Anfaldet sker under badning,
 • Personen er kommet til skade.

Gratis folder om Førstehjælp ved epileptiske anfald:

http://epilepsibutikken.dk/shop/foerstehjaelpsfolder-gratis-213p.html

Det er ikke alle anfald, som er kramper

Mindre anfald kan påvirke bevidstheden i større eller mindre grad, og give sig til udtryk på mange måder, fx fjernhed, smasken, pillen, ”sort tale”, formålsløse handlinger og angst.

Førstehjælp ved mindre anfald

 • Vær rolig, sørg for personen ikke skader sig selv.
 • Bliv ved personen til den fulde bevidsthed er vendt tilbage og han/hun kan klare sig selv.

Film med førstehjælps råd på engelsk

Den norske epilepsiforening, Norsk Epilepsiforbund, har sammen med det norske specialsygehus for epilepsi lavet en række film, hvor denne om førstehjælp ved epilepsianfald også findes på engelsk.