Red liv med en hjertestarter

En hjertestarter er en maskine, som ved et hjertestop afgiver elektriske stød, der kan få et hjerte til at pumpe igen.  Ved hjertestop vil hjertet i de fleste tilfælde fibrillere (flimre) og ved disse fibrilleringer vil hjertestarteren stoppe flimmeren ved at støde (defibrillere), så hjertets rytme genoprettes. Hjertestartere er transportable maskiner, som også kaldes AED’ere. Det betyder Automatisk Ekstern Defibrillator. Træning i førstehjælp er vigtig ved hjertestop, for så ved man nøjagtigt, hvad man skal gøre, og tiden er knap.

Hovedargumentet for at lære at bruge en hjertestarter og livreddende førstehjælp er, at man meget ofte dør af et hjertestop, hvis der ikke ydes førstehjælp. Hver dag bliver 12 danskere ramt af hjertestop uden for landets hospitaler. Statistisk set overlever 1. Førstehjælp og brugen af en hjertestarter inden for de første 2-3 min efter et hjertestop kan dog øge overlevelseschancen med omkring 60-70 %.

Førstehjælp redder liv ved hjertestop

Ved et hjertestop er det vigtigt, at have kendskab til førstehjælp. Træning i førstehjælp er er vigtig ved hjertestop, fordi man meget hurtigt skal kunne give den rigtige hjælp. Studier viser, at chancen for overlevelse stiger betydeligt, med hjerte-lunge-redning i kombination med en hjertestarter inden for 3-5 minutter efter hjertestoppet.

Mange kan dog føle sig handlingslammede når de kommer i en situation, hvor de skal give førstehjælp. Det kan, skyldes at de ikke har haft et førstehjælpskursus, eller ikke føler sig rigtigt klædt på. Derfor kan der opstå tvivl, som afholder en fra at give førstehjælp. Det kan være fatalt, for det vigtigste er, at man gør noget hurtigt.

Førstehjælp skal øves, selvom man måske ikke skal bruge det umiddelbart efter et førstehjælpskursus. Viden omkring førstehjælp kan også gå tabt over tid. Derfor anbefaler vi, at man opdaterer sine førstehjælpskundskaber mindst hver andet år.

På et førstehjælpskursus hos First-8 lærer man f.eks.:

 • Overlevelseskæden
 • De 3 hovedpunkter
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Brug af hjertestarter
 • ABC-algoritmen
 • Alarmering
 • Psykisk førstehjælp

De enkelte elementer i et typisk førstehjælpskursus hos First-8

 Overlevelseskæden:

Overlevelseskæden er en livreddende procedure, som bruges i tilfælde af hjertestop. Den er udviklet af den amerikanske hjerteforening og indeholder 4 led. Der sker dagligt 12 hjertestop uden for et hospital i Danmark. En overlever. Chancen for succesfuld hjertestart formindskes med 10% for hvert minut, hvor der ikke gøres noget.

Overlevelseskædens formål er:

 1. Hurtig igangsættelse af genoplivning gennem tidlig erkendelse og alarmering
 2. Tidlig hjerte-lunge-redning
 3. Tidlig defibrillering med hjertestarter
 4. Avanceret efterbehandling på hospital.

De 3 hovedpunkter:

Ligesom med overlevelseskæden, handler førstehjælpens tre hovedpunkter om at vide præcis, hvad man skal gøre i tilfælde af en ulykke, så man hurtigt kan træde til. Samtidig sikrer de tre hovedpunkter, at man bevarer overblikket i en situation som oftest kan være kaotisk. De tre hovedpunkter handler grundlæggende om at skabe sikkerhed, vurdere personen, tilkalde førstehjælp, og yde førstehjælp. Punkterne giver dig tryghed, og hjælper dig med at handle hurtigere.

Hjerte-Lunge-Redning:

Hjerte-lunge-redning er en helt essentiel teknik at kunne, når det handler om at yde førstehjælp. Hjerte-lunge-redning består af to ting: hjertemassage, som skal sætte gang i kredsløbet, samt kunstigt åndedræt, som sørger for at få ilt ned i lungerne. På vores kursus lærer du, hvordan du yder hjerte-lunge-redning ud fra 30:2 devisen (30 kompressioner – 2 indblæsninger).

Brug af hjertestarter:

Antallet af tilgængelige hjertestartere i Danmark er, heldigvis, støt stigende. De fleste hjertestartere kan anvendes af alle, også uden forudgående træning. Dog anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager et kursus i brugen af hjertestarter, hvis man har adgang til en hjertestarter. Uanset, så er det altid en god idé at vide, hvordan man anvender en hjertestarter. Jo mere tryg man er ved det, jo større er chancen nemlig for, at man handler hurtigt og effektivt ved et hjertestop. På kurset lærer du derfor alt, du skal vide om hjertestarteres funktion og anvendelse.

Alarmering:

På kurset lærer du også, hvordan du alarmerer en ulykke korrekt. Det er i reglen meget simpelt, men ofte noget, som kan være svært for folk, når de står i situationen.

Psykisk førstehjælp:

At kunne yde psykisk førstehjælp er en vigtig del af enhver ulykkessituation. Det handler om, at førstehjælperen er i stand til at skabe ro omkring situationen og kommunikere med den skadeslidte undervejs. Skaber man en god oplevelse på trods af omstændighederne, er der større chance for, at både førstehjælper og skadeslidte kommer sig bedre igennem hele forløbet.

Danskernes parathed til at yde førstehjælp

TrygFonden har lavet en undersøgelse af danskernes parathed til at yde førstehjælp. Den peger på, at førstehjælpsdannede borgere kan være med til at redde liv, men også motivere andre til at lære førstehjælp og træde til. Førstehjælp er vigtig ved hjertestop. Og når du har lært førstehjælp, smitter du altså dine omgivelser med din oplevelse af, at det er muligt at gøre en forskel ved at yde førstehjælp.

Læs hele TrygFondens undersøgelse af førstehjælpsdannelse i Danmark

Alle kan bruge en hjertestarter

En hjertestarter er det eneste apparat, der kan bruges til at redde livet på et offer for hjertestop. De er lavet, så alle kan bruge dem, fordi hjertestartere med en tydelig guider brugeren. Nogle hjertestartere kan også guide visuelt.

Har du været på kursus hos First-8 i brug af en hjertestarter, så har du fået svar på alle de spørgsmål, som helt naturligt optager en i forhold til at skulle redde liv under tidspres. Du har selvfølgelig fået træning i førstehjælp ved hjertestop og ved derfor hvad du skal gøre, og hvordan en hjertestarter fungerer. Du ved også, hvordan du giver den helt rigtige form for førstehjælp i kombination med brug af en hjertestarter. Det er dog vigtigt at påpege, at en AED ikke kan genstarte et hjerte, der helt er stoppet med at slå.

First-8 tilbyder både førstehjælpskurser og hjertestartere, hvis du ønsker at forbedre dine evner I forhold til førstehjælp og blive bedre til at agere, hvis du bliver vidne til et hjertestop. Ønsker du at investere I en hjertestarter til din boligforening, idrætsforening eller virksomhed, så tag et kig i vores webshop og se vores store udvalg af hjertestartere og førstehjælpskurser.

Saml ind til en hjertestarter på samlerind.dk

Købet af en hjertestarter er en stor investering.  Men hvis investeringen er bredt ud på flere skuldre så er økonomien nemmere at håndtere. Man kan for eksempel starte en indsamling til en hjertestarter på indsamlingsplatformen samlerind.dk.

Her kan man samle ind til en hjertestarter til andelsboligforeningen, grundejerforeningen, idrætsforeningen eller noget andet i lokalmiljøet. Det er gratis at bruge portalen, man har fuld kontrol over indsamlingen – og kan hele tiden se præcis, hvor meget der er samlet ind.

Læs mere på www.samlerind.dk