Bør virksomheder have en hjertestarter?

Hver dag bliver 12 danskere ramt af hjertestop uden for landets hospitaler. Førstehjælp og brugen af en hjertestarter inden for de første 2-3 min efter et hjertestop kan øge overlevelseschancen med omkring 60-70 %. Bør virksomheder have en hjertestarter? Det er i hvert fald meget overbevisende tal, som kunne tale for, at det skal være obligatorisk for virksomheder at have en hjertestarter sat op.

Hvad er et hjertestop?

Hvad er en hjertestarter?

De fleste hjertestop kommer som følge af en blodprop i hjertet eller i kranspulsårerne, et såkaldt hjerteanfald. Ved et hjerteanfald beskadiges musklen i hjertet, og det kan udvikle sig til et hjertestop.

I andre tilfælde skyldes hjertestoppet forstyrrelser i hjertets rytme. I nogle tilfælde kan hjertet slå så hurtigt, at det ikke kan pumpe blodet rundt. Det kaldes hjertekammerflimren. Pumpefunktionen virker ikke, men den elektriske aktivitet i hjertet kører med 300-400 slag i minuttet. Populært sagt kan man sige, at det skyldes, at den elektriske aktivitet i hjertet er kortsluttet.

Hos Hjerteforeningen kan du læse mere om hvad hjertestop er eller læs vores blog om Fakta om Hjertestop

Hvad kan man efter et førstehjælpskursus?

Ved et hjertestop er det vigtigt, at have kendskab til førstehjælp, fordi man meget hurtigt skal kunne give den rigtige hjælp. Studier har vist, at chancen for overlevelse stiger betydeligt, når der udøves hjerte-lunge-redning i kombination med en hjertestarter inden for 3-5 minutter efter hjertestoppet.

Det viser sig desværre, at mange kan føle sig handlingslammede når de kommer i en situation, hvor de skal give førstehjælp. Det kan, skyldes at de ikke har haft et førstehjælpskursus, eller ikke føler sig rigtigt klædt på.

Førstehjælp er noget, som skal øves, men som ikke altid skal bruges lige efter, at man har været på kursus. Viden omkring førstehjælp kan derfor gå tabt over tid. Som en konsekvens af dette anbefaler vi også, at man opdaterer sine førstehjælpskundskaber mindst hver andet år.

På et førstehjælpskursus hos First-8 lærer virksomheder f.eks.:

  • Overlevelseskæden
  • De 3 hovedpunkter
  • Hjerte-Lunge-Redning
  • Brug af hjertestarter
  • ABC-algoritmen
  • Alarmering
  • Psykisk førstehjælp

Læs mere om de enkelte elementer her

TrygFonden har lavet en interessant undersøgelse af danskernes parathed til at yde førstehjælp. Den peger på, at førstehjælpsdannede borgere ikke alene kan være med til at redde liv, men også motivere andre til at lære førstehjælp og træde til. Når du har lært førstehjælp, smitter du nemlig dine omgivelser med din oplevelse af, at det er muligt at gøre en forskel ved at yde førstehjælp.

Læs hele TrygFondens undersøgelse af førstehjælpsdannelse i Danmark

Hvad er en hjertestarter?

Hjertestartere er batteridrevne, transportable maskiner, som ved hjertestop kan afgive elektriske stød, der kan få hjertet til at pumpe igen. Hjertestartere kaldes også for AED’ere, hvilket står for Automatisk Ekstern Defibrillator. Det er vigtigt at påpege, at en AED ikke kan genstarte et hjerte, der helt er stoppet med at slå.

Ved hjertestop vil hjertet i de fleste tilfælde fibrillere (flimre) og ved disse fibrilleringer vil hjertestarteren støde (defibrillere), for at stoppe flimmeren og bringe hjertets rytme tilbage på rette kurs.

Er det svært at bruge en hjertestarter?

Hjertestarterene i Danmark kan og må anvendes af alle. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du tager et førstehjælpskursus der inkluderer brugen af hjertestarter, hvis du har adgang til en hjertestarter. Hos First-8 tilbyder vi et hjertestarterkursus hvor kurset kun tager 60 minutter. Det indeholder en grundig introduktion til hjertestartere, hvor der er fokus på teori, samt hvordan en hjertestarter anvendes.

Læs mere om vores hjertestarter-introkursus

Alle mennesker kan bruge en hjertestarter. Det er nemt, og når du har trykket på startknappen – eller åbnet låget – fortæller hjertestarteren dig præcis, hvad du skal gøre. Den fortæller dig, hvornår du skal give kunstigt åndedræt og hjertemassage, og når du har sat elektroderne korrekt på, foretager hjertestarteren selv en hjerteanalyse, der afgør, om der skal gives elektrisk stød.

Hjertestarteren afgiver stød, når du trykker på en knap, og hvis den vurderer, at patienten kan stødes. Hvis ikke patienten kan stødes, fortæller hjertestarteren dig, at du skal fortsætte med hjertemassagen. AED’en klarer alt dette automatisk, og du kan derfor ikke gøre noget forkert – hvis blot du gør noget.

Vigtigst er det dog, at du altid ringer til alarmcentralen på 1-1-2, hvis du står med en person, der er bevidstløs og ikke trækker vejret regelmæssigt.

Når du ringer til 1-1-2, skal du huske at oplyse “Hvor, hvad og hvem” i denne rækkefølge. Ved at bruge denne rækkefølge sikrer du, at ambulancen ved, hvor du er, hvis forbindelsen skulle ryge.

Hvorfor bør virksomheder have en hjertestarter? 

Alle kan blive ramt af et hjertestop – uanset den fysiske sundhedstilstand. Og man skal træde til med førstehjælp og en hjertestarter, indtil ambulancen kommer frem, hvis der skal reddes liv efter et hjertestop.

Derfor skal man vide, hvor den nærmeste hjertestarter hænger. Hvis det er kolleger, man skal hjælpe, så er det en meget stor fordel, at virksomheden har sat en hjertestarter op. Det handler nemlig om sekunder og minutter, hvis man skal hjælpe sine kolleger – og man skal kunne førstehjælp.

førstehjælpskursus hos First-8

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil din virksomhed investere i en mere sikker arbejdsplads ved at købe en hjertestarter, så kan du se vores store udvalg her eller se nærmere på vores førstehjælpskurser.